بومی سازی دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی به روش مایکروویو با خردکن داخلی (تمام اتوماتیک)

بومی سازی دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی به روش مایکروویو با خردکن داخلی (تمام اتوماتیک)

22 دی1398
بومی سازی دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی به روش مایکروویو با خردکن داخلی (تمام اتوماتیک)

با تکیه بر دانش فنی و ظرفیت های داخلی و حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت دانش بنیان صنعتی توسعه ایمن الکترونیک باختران، این دستگاه برای اولین بار در ایران و در خاورمیانه ساخته شد تا بومی سازی گردد. این دستگاه با تکنولوژی مایکروویو می تواند پسماند عفونی را در زمینه میکروبی برای اولین بار در ایران تا سطح 6log10 بی خطرسازی کند. با توجه به استفاده از تکنولوژی پلاسما به عنوان تصفیه هوا، هیچ گونه امکانی برای نشر آلودگی در محیط وجود ندارد. این دستگاه با سیستم تمام اتوماتیک و کاربری آسان می تواند تحولی در تجهیزات بیمارستانی ایجاد کند.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر