تجلیل اعضای هئیت مدیره شرکت دانش بنیان ایمن الکترونیک با اهدای تندیس به رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی

تجلیل اعضای هئیت مدیره شرکت دانش بنیان ایمن الکترونیک با اهدای تندیس به رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی

22 آبان1397
تجلیل اعضای هئیت مدیره شرکت دانش بنیان ایمن الکترونیک با اهدای تندیس به رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی

تجلیل اعضای هئیت مدیره شرکت دانش بنیان ایمن الکترونیک با اهدای تندیس به رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی در راستای حمایت های سازمان برای تولید محصولات بومی دانش بنیان در بخش کشاورزی

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر