نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران

نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران

1 آذر1398
نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران

از تاریخ 98/8/28 لغایت 98/9/01 نمایشگاه مربوط به خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد که در این نمایشگاه در غرفه 59 شرکت توسعه ایمن الکترونیک باختران با حضور موثر درزمینه خشکبار، گیاهان داروئی و زعفران با استقبال بسیار چشمگیری از بازدیدکنندگان مواجه شد. 
 

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر