اعلام رضایت بیمارستان شهید مطهری ارومیه از دستگاه تصفیه هوا به روش پلاسما